Sự Kiện Túi Phúc Huyền Thiên

04/07/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian bắt đầu: Ngày 4-07-2020
Thời gian kết thúc: Ngày 14-07-2020
Sử Dụng tối đa trong suốt sự kiện là 10.218 Túi
Đồng Tiền Cổ Có Được Từ Hoạt Động Bạch Hổ Đường, vượt ải nhận ngay 218 Đồng Tiền Cổ

1.Thông Tin Phần Thưởng Và Cách Ghép

1.Hình Ảnh