Sự Kiện Búa Vàng Đập Trứng

25/06/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian bắt đầu: Ngày 28-06-2020
Đập tối đa trong suốt sự kiện là 12000 Trứng
Búa vàng có được từ train quái map 105 và map 115
Lưu ý: Thứ 6 hàng tuần mở rộng số lần đập trứng bị giới hạn thêm 1000
+ Khi đập max 1000 Trứng nhận thêm 1 Huyền Tinh cấp 10
+ Khi đập max 2000 Trứng nhận thêm 5 Hòa Thị Ngọc
+ Khi đập max 3000 Trứng nhận thêm 1 Huyền Tinh cấp 11
+ Khi đập max 4000 Trứng (chưa mở giới hạn này)

1.Thông Tin Sự Kiện

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp