Mở Shop Trang Bị Pet

30/05/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian bắt đầu: Ngày 30-05-2020

Địa điểm: NPC Cửa Hàng Kiếm Thế 218 - Giang Tân Thôn

Trang bị pet
1. Cấp 1: Cần 1000 mảnh ghép/1món trang bị
2. Cấp 2: Cần 4000 mảnh ghép/1món trang bị
3. Cấp 3: Cần 8000 mảnh ghép/1món trang bị
4. Cấp 4: Cần 12000 mảnh ghép/1món trang bị

Rương mảnh ghép trang bị pet nhận được từ các hoạt động sau
1. Tiêu dao cốc
2. Bạch hổ đường
3. Tống kim
4. Boss hoàng kim
5. Sự kiên đạp trứng kỳ lân

1.Hình ảnh trang bị pet

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp