Kiếm Thế 218

Open Chính Thức Máy Chủ Thiên Vương Lúc: 19h00 ngày 18/06/2020.

Fanpage: Kiếm Thế 218

I. Thông Tin Máy Chủ Kiếm Thế 218

Hỗ trợ tân thủ

Cấp 80 sét 8x theo hệ phái +8
Ngựa tốc độ di chuyển 70%
Mặt Nạ Phục hổ quán cấp 1( TP +1000)
Túi 15 ô
50 vạn bạc khóa
10 Vạn đồng khóa
10 Tiêu Lệnh

Mệnh giá thẻ nạp (VNĐ) Đồng Phúc lợi nạp thẻ
50.000 50 vạn + 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (1)
+ 1 Túi 24 ô

100.000 100 vạn + 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (2)
+ 1 Túi 24 ô
300.000 300 vạn + 1 Túi 24 ô
+ 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (3)
500.000 500 vạn + 1 Xích thố (Tốc độ di chuyển 80%)
+ 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (4)
1.000.000 1000 vạn + 1.000 Danh Bổ Lệnh
+ Danh hiệu + vòng sáng nhà tài trợ vàng
2.000.000 2000 vạn + 2000 NHHT
+ Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạch Kim
3.000.000 3000 vạn + 3000 NHHT
+ Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương
5.000.000 5000 vạn + 5000 NHHT
+ Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 2
+ 1 Bổ tu lệnh
10.000.000 10.000 vạn + Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 3
+ 1 vạn tiền du long
15.000.000 15.000 vạn + Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 4
+ 2 vạn tiền du long
25.000.000 25.000 vạn + Phi phong vô song vĩnh viễn tăng 90k tài phú và đổi ngoại hình cực đẹp
Hoạt Động Phần thưởng
Bạch Hổ Đường 1 ngày tham gia 3 lần
Qua ải nhận ngay 5 triệu kn
2 ht 6, 5 vạn đồng khóa
10 vạn bạc thường
2000 tinh lực
50 vạn bạc khóa
Rương Trang bị pet
Mảnh ghép mặt nạ
Mảnh ghép ngựa
cùng nguyên liệu event.

Nhận Thưởng Hàng Ngày Tại Tu Luyện Châu

Lần 1: 5 túi phúc hoàng kim
Lần 2: 100 vạn bạc khóa
Lần 3: HT cấp 6
Lần 4: HT cấp 7

Thông tin sử dụng THL

Tiểu trung mỗi loại 5 bình một ngày, đại 50 bình một ngày
Lưu ý: Tiểu trung mua trên KTC còn đại mua tại NPC Cửa hàng kiếm thế 218 tại giang tân thôn

Thông tin sử dụng Bách Bảo Rương

Một tuần sử dụng tối đa 25 rương.

Thông tin sử dụng Chiến thư du long

Một ngày sử dụng tối đa 50 lần.

Thông tin sử dụng Trứng du long

Một ngày sử dụng tối đa 1 quả.

Thông tin và Phần Thưởng Loạn Đấu

Diễn ra vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.
Top 1: 1 HT cấp 10 kèm danh hiệu Võ Lâm Cao Thủ + Quán Quân Tân Nhân Vương Môn Phái
Top 2: 2 HT cấp 9
Top 3,4,5: 2 HT cấp 8

Thông tin và Phần thưởng tống kim.

- Túi Quà Kiếm Thế (mở ra nhận được KN và tiền du long)
- Tiêu Lệnh (dùng để vận tiêu, đổi vé tu luyện mật tịch nhanh...)
- Rương mảnh ghép pet (đổi trang bị pet)
- Lệnh bài thiên quỳnh cung (đi TQC)
- Huyền tinh
- Danh hiệu chiến quốc nguyên soái

Thông tin và Phần thưởng Bạch Hổ Đường.

1 ngày tham gia 3 lần, Qua ải nhận ngay 5 triệu kn, 2 ht 6, 5 vạn đồng khóa,10 vạn bạc thường, 2000 tinh lực,50 vạn bạc khóa cùng nguyên liệu event.

Thông tin và Phần thưởng Tiêu Dao Cốc.

1 ngày tham gia 4 lần, cộng dồn tối đa 14 lần,Qua ải nhận ngay 5 triệu kn, 2 ht 6, 5 vạn đồng khóa,20 vạn bạc thường, 2000 hoạt lực, 50 vạn bạc khóa cùng nguyên liệu event.

Thông tin và Phần thưởng Bao Vạn Đồng.

Làm 10 nhiệm vụ đầu nhận được KN và HT6, khi có Lệnh bài Nghĩa Quân đem đổi lấy túi quà kiếm thế (mở ra nhận kn và tiền du long)

Săn Danh bổ lệnh đổi túi quà kiếm thế lấy tiền du long .

Khi có trong tay danh bổ lệnh hãy nhanh tay đến NPC sự kiện tại giang tân thôn đổi lấy túi quà

Thông tin và Phần thưởng Boss Hoàng Kim.

Giết boss nhận vô số huyền tinh kèm theo có cơ hội nhận ngựa Phiêu Vũ, giày du long cấp 1

Thông tin và Phần thưởng Boss Tần Thủy Hoàng .

Giết boss nhận vô số huyền tinh kèm theo có cơ hội nhận ngựa Lăng Thiên, Hòa Thị Ngọc

Thông tin các Sự Kiện Đang diễn ra .

Xem Chi Tiết

Hướng dẫn game .

Xem Chi Tiết