Thiên Quỳnh Cung

31/05/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.Giới thiệu.

Phó Bản Thiên Quỳnh Cung Phần Thưởng tiêu diệt boss

Mỗi một boss rớt cố định

3 triệu kinh nghiệm
4 Huyền tinh 4
2 Huyền tinh 5
2 Huyền tinh 6


__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp