SỰ KIỆN ĐẬP TRỨNG KỲ LÂN

25/05/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian bắt đầu: Ngày 30-05-2020

Địa điểm: NPC Sự Kiện Kiếm Thế 218 - Giang Tân Thôn

Đập trứng kỳ lân nhận ngay 1 rương mảnh ghép trang bị pet và 50.000 kinh nghiệm

Nguyên liệu cần: 1 mảnh ghép kỳ lân + 1 vạn đồng

+ Mảnh ghép kỳ lân nhận được từ các hoạt động sau
1. Tiêu Dao Cốc
2. Bạch Hổ đường
3. Boss hoàng kim
4. Tống kim
5. Train quái 105 và 115

Số lượng sử dụng tối đa trong suốt sự kiện là: 24.000 trứng
Sử dụng có xác xuất ra các vật phẩm sau
1. 30% ra 10 rương mảnh ghép trang bị pet
2. 30% ra 50 mảnh ghép mặt nạ
3. 30% ra 50 mảnh ghép ngựa
4. 10% ra 1 chân nguyên tu luyện đơn

1.Hình ảnh đập trứng

2.Địa điểm ghép trứng