SỰ KIỆN SĂN MÃ BÀI PHIÊU VŨ

25/05/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian bắt đầu: Khi mở server

Trong Kiếm Thế 218, Pét 4 5 hay 6 skill đều rất quan trọng, đặc biệt 1 skill có thể cộng lên tới +10
Để sở hữu pet bạn cần đạt cấp 100 dùng thiệp bạc cấp 2 vào trong TDC để bắt
Pet bắt được sẽ ratedom tỷ lệ ra từ 1~6skill

1.Hình ảnh pet minh họa

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp