SỰ KIỆN SĂN Mã Bài LĂNG THIÊN

25/05/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian bắt đầu: Ngày 30-05-2020

Hình thức săn tìm: Vì là một con ngựa vô cùng quý giá chỉ xuất hiện trong hoạt động Tần Thủy Hoàng pk theo bang hội. Bang hội nào săn được con ngựa này đầu tiên của SV ngay lập tức báo về cho chúng tôi

Phần Thưởng Bang hội: 10.000 KNB
Hình thức trao quà: Trao quà cho bang chủ bang có người săn được Mã Bài Lăng Thiên.
Lưu ý: Chúng tôi chỉ trao quà cho bang chủ,và không can thiệp vào hình thức chia thưởng của bang

Chỉ số KTC còn cao hơn cả ngựa Mốc nạp 10m và cao hơn mã bài Phiêu Vũ.
Bang Hội nào sẽ là chủ nhân của con ngựa quý giá này?

1.Hình ảnh Mã Bài Lăng Thiên

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp