Lịch Mở cấp S2. Thiên Vương

15/06/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Mở cấp 99 - Ngay sau khi mở server
Mở 119 - 00h00 28/06/2020
Mở 150 - Chưa cập nhật