Lịch Cập Nhật Phi Phong

15/06/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Tại Kiếm Thế 218 Cập nhật bảng xếp hạng được thực hiện tự động vào 3h sáng thứ 2 hàng tuần, mỗi tuần chỉ có 1 lần cập nhật.

1.Hình ảnh Cấp Phi Phong Và Điểm Tài Phú Cần Thiết