ĐUA TOP MÁY CHỦ - Thiên Vương

31/05/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Giai đoạn 1
Thời gian bắt đầu: 28/06/2020
Thời gian kết thúc: -
Thời gian trao quà: -

1. VINH DỰ TÀI PHÚ

Người chơi đạt 120k tài phú đầu tiên nhận ngay 1 vạn tiền du long (Đã Kết Thúc)
Người chơi đạt 120k tài phú thứ 2 nhận ngay 5 ngàn tiền du long (Đã Kết Thúc)
Người chơi đạt 120k tài phú thứ 3 nhận ngay 4 ngàn tiền du long (Đã Kết Thúc)

2. CẤP ĐỘ

Người chơi đạt cấp 119 đầu tiên nhận ngay 1 viên huyền tinh 11 (Đã Kết Thúc)
Người chơi đạt cấp 119 thứ 2 nhận ngay 1 viên huyền tinh 10 (Đã Kết Thúc)
Người chơi đạt cấp 119 thứ 3 nhận ngay 2 viên huyền tinh 9 (Đã kết thúc)

====================================================================================================================================

Giai đoạn 2
Thời gian bắt đầu: 04/07/2020
Thời gian kết thúc: -
Thời gian trao quà: -

1. VINH DỰ TÀI PHÚ

Người chơi đạt 350k tài phú đầu tiên nhận ngay 50 Hòa Thị Ngọc + Danh Hiệu Top 1 TP
(Nhân Vật đã nhận BốBạn ngày 11-07-20)
Người chơi đạt 350k tài phú thứ 2 nhận ngay 30 Hòa Thị Ngọc + Danh Hiệu Top 2 TP
(yêu cầu chụp ảnh gửi về Fan Page cho chúng tôi)
Người chơi đạt 350k tài phú thứ 3 nhận ngay 20 Hòa Thị Ngọc + Danh Hiệu Top 3 TP
(yêu cầu chụp ảnh gửi về Fan Page cho chúng tôi)

2. Uy Danh Giang Hồ

Người chơi đạt 10k Uy Danh đầu tiên nhận ngay 1 vạn tiền du long + Danh Hiệu Top 1 Uy Danh
(Đã kết thúc)
Người chơi đạt 10k Uy Danh thứ 2 nhận ngay 5000 tiền du long + Danh Hiệu Top 2 Uy Danh
(Đã kết thúc)
Người chơi đạt 10k Uy Danh thứ 3 nhận ngay 4000 tiền du long + Danh Hiệu Top 3 Uy Danh
(Đã kết thúc)

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp