HƯỚNG DẪN LÊN THÁNH LINH

17/07/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Mua Thánh Linh Tại Cửa Hàng Kiếm Thế 218 -GTT Nguyên Liệu Cần Có Là Danh Bổ Lệnh
Nâng cấp Thánh Linh Nguyên Liệu Cần Có Là Linh Hồn Thánh Linh, Linh hồn thánh linh có được từ thánh linh bảo hạp hồn, hoặc train quái ở 2 mạp 115 Tàn Tích Cung A Phòng và 105 Mộng Cổ Vương Đình
Nhấp Chuột phải vào tu luyện châu và chọn nâng cấp thánh linh.

1.Hình ảnh