HƯỚNG DẪN LÊN MẶT NẠ

30/05/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Nâng Cấp Mặt Nạ Tại NPC Sự Kiện Kiếm Thế 218 -GTT Nguyên Liệu Và Mặt Nạ Cần Có
Cấp 1 Cấp 0
Bạc
Cấp 2 Cấp 1
Bạc,MG Mặt Nạ
Cấp 3 Cấp 2
Bạc,MG Mặt Nạ
Cấp 4 Cấp 3
Bạc,MG Mặt Nạ
Cấp 5 Cấp 4
Bạc,MG Mặt Nạ
Cấp 6 Cấp 5
Bạc,MG Mặt Nạ
Cấp 7 Cấp 6
Bạc,MG Mặt Nạ
Cấp 8 Cấp 7
Bạc,MG Mặt Nạ
Cấp 9 Cấp 8
Bạc,MG Mặt Nạ
Cấp 10 Cấp 9
Bạc,MG Mặt Nạ

0.Hình ảnh

1.Hình ảnh

2.Hình ảnh

3.Hình ảnh

4.Hình ảnh

5.Hình ảnh

6.Hình ảnh

7.Hình ảnh

8.Hình ảnh

9.Hình ảnh

10.Hình ảnh

11.Hình ảnh