Đăng Ký Tài Khoản

30/05/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

* ID tài khoản
Nhập từ 6 đến 24 ký tự từ a-z, không điền số

* Mật khẩu game
Nhập từ 1 đến 20 ký tự, bao ghồm ký tự đặc biệt

* Nhập mail
Có thể dùng 1 mail đăng ký nhiều tài khoản

* Số điện thoại
Có thể dùng 1 số điện thoại đăng ký nhiều tài khoản

* Mã rương nhân vật
Nhập 6 con số, không dùng chữ a-z hoặc ký tự

1.Hình ảnh minh họa

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp