Boss Hỏa Kỳ Lân

26/06/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian bắt đầu xuất hiện boss: Ngày 26-06-2020

Boss Xuất hiện tại Mạp: Tàn Tích Cung A Phòng cấp 115
Thời gian xuất hiện hàng ngày: 8h-14h-22h
Phần thưởng: Huyền tinh 7,8,9,10 và có cơ hội may mắn nhận được 1 Du long danh vọng (vé) - Đổi được 1.000 tiền du long
Lưu ý: Mỗi nhân vật mở tối đa 20 Du long danh vọng (vé)

1.Hình ảnh Boss Hỏa Kỳ Lân

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp