Hệ Thống BOSS

25/04/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống Boss Kiếm Thế vô cùng phong phú quý nhân sĩ có thể xem lịch trình Boss dưới đây

để sở hữu cho mình nhiều phần thưởng khi tiêu diệt Boss

I.Giới thiệu hệ thống Boss.

Hình ảnh Boss

Thời gian và địa điểm

Xuất hiện

Phần thưởng khi tiêu diệt

Hoàng Kim(5x-7x-9x)

Time_1=02h00
Time_2=09h30
Time_3=15h30
Time_4=19h30
Time_5=22h30

Xuất hiện tại các map 5x-7x-9x

Bạc Thường
Huyền tinh 5~7 (Tỷ Lệ Rớt Cao)
Huyền tinh 8 (Tỷ Lệ Rớt Thấp)
Huyền tinh 10 (tỷ lệ cực thấp)
Trang bị (Tỷ Lệ Rớt Cao)
Ngựa phiêu vũ kháng tất cả 60, + 2160 tài phú(tỷ lệ cực thấp)
Rương Trang bị pet(Chắc chắn rớt)
Mảnh trứng thần thú (Chắc chắn rớt)
Giày du long (tỷ lệ cực thấp)

Tần Thủy Hoàng- Boss tần lăng

Time_1=22h30
Time_2=15h30

Xuất hiện tại đâu sẽ có thông báo và tọa độ

Bạc Thường
Huyền tinh 8~9 (Tỷ Lệ Rớt Cao)
Huyền tinh 10 (Tỷ Lệ Rớt Thấp)
Hòa thị ngọc(Tỷ Lệ Rớt Cao)
Kinh nghiệm

Qúy Đồng Đạo Lưu ý:

Khi Boss xuất hiện kênh thông báo màn hình chính sẽ hiển thị thông báo kèm tọa độ chính xác, các nhân sĩ hãy lưu ý điều này.!

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp