Sự Kiện LB Nghĩa Quân Đổi Lấy Túi Quà Kiếm Thế (Tiền Du Long)

01/06/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian bắt đầu: Ngày 01-06-2020

Đổi 10 LB nghĩa quân + 1 vạn đồng lấy 10 Túi Quà Kiếm Thế (Tiền Du Long) tại NPC Sự kiện kiếm thế 218.

1.Hình ảnh NPC

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp